Adalah dimaklumkan bahawa penetapan bagi urusan pertukaran antara negeri / bahagian bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang mengisi jawatan Guru Besar dan Penolong Kanan akan dilaksanakan secara berkala iaitu tiga (3) kali setahun mulai bulan Januari 2018 mengikut surat siaran KPM seperti dilampirkan. Sila muat turun lampiran untuk maklumat lanjut.

Hits: 227


MUAT TURUN: